22 maart 2018

Programma

Zondag 16 februari 2020: Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Zondag 1 maart 2020 (ochtend): Hervormde kerk Harmelen

Vrijdagavond 3 april 2020: Paas-/Passieconcert ‘Totdat de nacht verdween’ in de Sint-Bavokerk Harmelen, aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over het bijwonen van een uitvoering? Wilt u ons uitnodigen om te komen zingen?
Informeer bij onze voorzitter Dick Sloof (0348-444021) of mail naar secretariaatcgkh@hotmail.com