22 maart 2018

Programma

9 februari 2024: 70-jarig Jubileumconcert, Hervormde Kerk Harmelen

31 maart 2023: Paas/Passieconcert ‘Totdat de nacht verdween’, Hervormde Kerk Harmelen

24 december 2022: Kerstnachtdienst,  Geref. kerk De Open Poort Harmelen

16 december 2022: Kerstconcert ‘Licht in de Duisternis’, Hervormde Kerk Harmelen

Meer informatie over het bijwonen van een uitvoering? Wilt u ons uitnodigen om te komen zingen?
Informeer bij onze voorzitter Dick Sloof (0348-444021) of mail naar secretariaatcgkh@hotmail.com