22 maart 2018

Programma

16 december 2022: Kerstconcert ‘Licht in de Duisternis’ Hervormde Kerk Harmelen

24 december 2022: Kerstnachtdienst Geref. kerk De Open Poort Harmelen

31 maart 2023: Paas/Passieconcert ‘Totdat de nacht verdween’ Hervormde Kerk Harmelen

Meer informatie over het bijwonen van een uitvoering? Wilt u ons uitnodigen om te komen zingen?
Informeer bij onze voorzitter Dick Sloof (0348-444021) of mail naar secretariaatcgkh@hotmail.com