Uitvoering met Kinderproject-koor

Wat was het genieten om te zingen met het kinderprojectkoor tijdens de ochtenddienst op 3 maart!  De tijd dat de kinderen konden repeteren was kort en enkelen ervan hebben ook nog oefening gemist vanwege de vakantie. Maar wat leren kinderen snel! Dat bleek maar weer. Het was mooi om zo samen met jong en oud(er) te zingen van de glorie van God.
Dat deden we ook heel letterlijk met het opwekkingslied “Glorie aan God” en een echte negrospiritual Mashiti (dat is Afrikaans en betekent “Zing amen, prijs de Heer”)

Dus: Top gedaan kids, super leuk!
En Couzijn bedankt voor al het regelwerk en de begeleiding van het kinderkoor en Roel bedankt voor het extra (schrijf)werk!